Umetnici/Artists

Duo FredDo (Austrija)

15.10. u 20.00, Dvorana „Apolo“ Doma omladine Pančevo
Maksima Gorkog 6

Koncert: Duo FredDo (Austrija)
Frederik Neyrinck – klavir
Doris Nicoletti- flauta
Duo FredDo

Poslednje dve decenije u popularnoj muzici donele su krah tradicionalnih žanrova poput roka, popa, densa, elektronike, „narodnjaka”, pa i široko shvaćenog polja „klasike”. I umetnici i publika jednodimenzionalnost u tradiciji odbacuju kao anahronu, te se okreću međužanrovskim igrama koje u svojoj kompleksnosti otežavaju bilo kakvu lingvističko-novinarsku klasifikaciju. Premda se ovako shvaćeno polje izražavanja odaljava od mogućnosti društvene kohezije, okupljanja u pokrete ili revolucionarnog naboja, s druge strane otvara beskonačne mogućnosti za umetničku igru, nesputane maštarije, te kreativne izraze kojima je samo nebo granica.

Dvoje mladih umetnika s prebivalištem u Austriji, pijanista Frederik Neyrinck i flautistkinja Doris Nicoletti, svoja su stremljenja u muzici formirali sasvim u skladu sa „duhom vremena”. Njihova je umetnost sa polazištem u takozvanoj klasičnoj muzici, ali i sa značajnim iskorakom u promišljanju osnova svog izraza, te kombinovanju ne samo određenih muzičkih stilova 20. i 21. veka, već i različitih sfera kreativnog ljudskog stvaralaštva. O tome i sami govore: komponenta „zvuka” i njegovog proširenja je ključno polazište u radu dua. I još: „iskustvo slušanja treba da vodi u novu dimenziju, ne samo u muzici sa elektronikom, već takođe i kroz svojevrsne instalacije, kroz izvođenje komada na ne-klasičarski način”.

Nije ni čudo da najnoviji projekat ovo dvoje umetnika, koji od 2015. godine nastupaju kao Duo FredDo (po inicijalima vlastitih imena), prevazilazi ograničenja čak i „muzike kao takve”, te istražuje veze između muzike i arhitekture u neobičnoj sinergiji umetničkog i filozofskog pristupa stvaralaštvu. Filozofi poput Schopenhauera i Schellinga formirali su koncept arhitekture kao zamrznute muzike, dajući ovoj ideji teoretski okvir, dok su kompozitor Xenakis i arhitekta Le Corbusier pristupili i muzičkoj realizaciji. Duo FredDo ide korak dalje u razradi ovog kreativnog koncepta, izvodeći dela niza mladih umetnika iz Austrije, dajući šansu svakom od njih da pronađe vlastito viđenje veze muzike i arhitekture. Kratki komadi i minijature za flautu i klavir tako oslikavaju korelaciju sa određenim zgradama ili ikonama, stilovima u arhitekturi, ili referišu na teoretska razmišljanja o ovoj temi.